Klimaet under forandring – eller verden som helhed

Torgny Møller Nyheder

Verden, som vi kender den, vil ændre sig, uanset om politikerne gør noget. Hvis de bruger et tre-cifret antal milliarder til ”hidtil usete og omfattende initiativer” kan den globale temperaturstigning stadig begrænses til 1,5 grader. Hvis de ikke gør det, vil temperaturen stige mere med voldsomme konsekvenser.

Begge dele forandre verden som vi kender den, måske allerede i 2030. Det er konklusionen på flere års forskning og analyser, samlet af IPCC, FN’s klimapanel, i panelets seneste rapport (SR15), som forskerne selv kalder den alvorligste advarsel, de har udsendt.
De advarer nu direkte mod den globale 2 graders-stigning i temperaturen, som blev vedtaget i Paris. At undgå den ekstra halve grads stigning fra 1,5 til 2 grader vil kræve, at der fjernes og lagres op mod 1.000 mia. tons CO2 og eksempelvis plantes skov, svarende til USA eller Kinas areal, i dette århundrede.

Den største trussel er politisk passivitet

Den store trussel mod klimaet er dog den politiske passivitet, dvs. den voksende afstand mellem de bedre og bedre dokumenterede advarsler og politikernes vilje til handling, mener forskerne. USA har bebudet at trække sig ud af Parisaftalen, og  lignende politiske tendenser ses i Australien og Brasilien.

Det kan være den fossile industri og dens lobbyisters ”sidste krampetrækninger”, men det kan også være første skridt mod en afvisningspolitik, der kan blive fatal for klimaets stabilisering, advarede forskerne på IPCC’s pressemøde den 8. oktober.

Det blev akkompagneret af den samtidige offentliggørelse af en ny rapport fra Det Internationale Energiagentur, IEA, som efter de første ni måneder af året  fastslår, at verden igen i 2018 ser ud til at øge CO2-udledningen og dermed lade de fossile brændsler øge temperaturen. Stigningen i forbruget af kul og olie er ikke set større før i historien, oplyser IEA.

Alle er enige – også USA

FN’s klimapanel sætter i rapporten tal på, hvad en temperaturstigning fra 1,5 til 2 grader over førindustrielt niveau vil betyde. De 6.000 forskeres bidrag konkluderer, at ekstremer i form af arktisk issmeltning, havvandsstigning, oversvømmelser, hedebølger, ødelagt landbrug og strømme af klimaflygtninge vil øges med 50%, det sidste til ”hundreder af millioner mennesker”.

Forskerne lægger ikke skjul på, at de for blot er par år siden opfattede 1,5 graders målet som knap så realistisk. Nu er de enige om, at det er nødvendigt at tage det alvorligt.

Rapportens endelige ordlyd er ord for ord godkendt i Sydkorea af alle lande, herunder  USA og Saudi Arabien.

Nogle arbejder stadig imod Parisaftalen

Tops Reasonable Price Biancostampa Versace Shirtsamp; sCxrthdQ

Den positive nyhed er, at IPCC mener, at det kan lade sig gøre at standse ved 1,5 grader, og at det er både teknisk og økonomisk muligt. Men det kræver ”omgående og hidtil usete” initiativer i de 195 lande, som har underskrevet Paris-aftalen.

IPCC-rapporten peger på, at klimaforandringerne allerede er i gang, med ekstreme storme, skovbrande verden over og omfattende hedebølger. Det kan alt sammen ikke længere kan betragtes som ”100 års-begivenheder”, men må forudses jævnligt.

Derfor kritiserer FN-rapporten også, at Storbritannien går i gang med fracking, at Norge søger efter olie i Arktis og at Tyskland fælder skove for at grave efter brunkul.

Forskerne har talt – nu er det op til politikerne

Forskerne understregede ved offentliggørelsen, at de har leveret en ”utrolig konservativ” rapport, som ikke nævner faren for det såkaldte ”tipping point”, hvorfra selvforstærkende klima-ændringer , der ikke kan standses, går i gang. Udeladelsen har vakt kritik blandt forskere, som påpeger, at netop risikoen for en “løbsk” og ustoppelig klimaændirng er det mest faretruende led I kæden af klimaforandringer.

Dertil kan føjes, at forskerne i denne omgang heller ikke nævner risikoen for, at Grønlands iskappe og isen på det vestlige Antarktis smelter eller Golfstrømmen reduceres, selv ved en 1,5 graders temperaturstigning.Tops Reasonable Price Biancostampa Versace Shirtsamp; sCxrthdQ

Men en talsmand for IPCC-forskerne, den skotske professor Jim Skea, sagde ved præsentationen, at nu har forskerne vist, hvad der kan gøres – resten handler om politisk vilje. Og nu er budskaber givet videre til politikerne.

Læs også...

Tops Reasonable Price Biancostampa Versace Shirtsamp; sCxrthdQ